איכות הסביבה

מיחזור פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית בעידן הנוכחי היא כ – 70% מכלל הרעלים אשר נמצאים בסביבה ונפלטים אל התבל. מפאת נתונים בלתי מבוטלים אלו, עליכם לתת את הדעת ולשמור אודות טיב העולם שלנו בעזרת מיחזור פסולת אלקטרונית. אם נביט לרגע אל כל מה שמתנהל בכדוה"א, נגלה ש באירופה מבצעים מחזור בהיקף גבוה 80% מסך שלל הפסולת והשאיפה היא, ש גם כן מדינת מדינתנו תעשה בהתאם ומפעלים, כגון וגם חברות יבצעו מיחזור באורח מבוקר וקבוע ועל פי חוק. בנוסף ליתרון המהותי מסוג איכות כדור הארץ, ניתן באמצעות אותה הפסולת ליהנות בשנית בחלקים למיניהם מהמוצר וליצור הכנסות בהיבטים כלכלים בלתי מבוטלים.

מהי פסולת אלקטרונית וכיצד היא בעצם מזיקה
פסולת אלקטרונית מסוגלת להיות מידי מכשיר אלקטרוניקה אשר ממנו אתם מחפשים להיפרד, בין במקרה ש זהו מחשב אישי שפג תוקפו אותו הנכם מחליפים בחדש, טלוויזיה ששבקה חיים לפני זמנה או אולי בגלל התיישנותה, מצלמה דיגיטאלית שהתקלקלה ובלתי משתלם לתקנה, מכשיר סלולארי ישן, מדפסות וכדומה. פסולת אלקטרונית מכילה חומרים לרוב אשר באורח חד משמעי הם סכנה ממשית גם לאורך חייהם של של המתגוררים והן לאיכות הסביבה, אלא אף כאשר הפסולת מועברת להליך מחזור קפדני.

באיזה אופן עושים מיחזור של פסולת אלקטרונית
מצויים מספר מתקנים בישראל אשר שבם אפשרי לממש מיחזור קפדני וראוי. מהרגע בו מגיעה הפסולת האלקטרונית אל המתקן המדובר אותו בחרתם, היא בעצם עוברת מיון באמצעות בני אדםאשר מפרידים בקרב כל המכשירים המתוכננים לפרוק, לבין הפסולת שאין היא להשיג לפרוק לרבות בטריות.

צוות העובדים המקצועי מפרק את מרב הפסולת ומפריד בין שברי הזכוכיות, הכבלים ויתר החלקים האלקטרונים אשר בהם אפשר להיעזר בשנית, (מירב הפסולת שבה יתאפשר לכם להשתמש בשנית נאספת ונשלחת כחומרי גלם ישירות אל התעשייה). לאחר הפירוק נשלחת הפסולת האלקטרונית בדרך אל מסוע, שם הינה עוברת דרך גריסה לגודל של עד 10 סנטימטרים, בשעה ש מצידיו של המסוע נמצאים העובדים אשר שולפים מהם אחר רוב חלקי הנחושת או לחילופין המעגלים החשמליים. במסוע מותקנים אלקטרומגנטיים, ש ממגנטים אליהם רק את כל הפלדה והברזל בסוף, מרב הפסולת מקבלת גריסה לכדי אבק, ש אותו מנתבים באורח מבוקר ומיומן באופן כזה שאיננו יפגע בכדור הארץ.