איכות הסביבה

יתרונות מיחזור אלקטרוניקה

מוצרי אלקטרוניקה מרובים נשלחים אל הפח, אולם כמות לא גדולה בלבד מועברת היישר אל המחזור. פסולת אשר מכילה מוצרי אלקטרוניקה, מסוכנת לסביבה וזאת משום שהיא מכילה חומרים כימיים רעילים, אשר מעכירים בצורה ישיר הן אחר מי התהום שקיימים במדינת ישראל והן את כל האדמה. בזמן הנוכחי, אנו עדים להתעוררות לגבי למחזור אלקטרוניקה, אולם לא קיים כל ספק כי נישת המיחזור עדיין בחיתולים והדרך עדיין ארוכה עד היום שישראל תהיה במצב הנדרש באשר למחזור ושמירה מקסימאלית בנושא רמת הסביבה.

מהם האפשרויות שיש במיחזור אלקטרוניקה?
מחזור אלקטרוניקה עוזר לכל מי שמעוניין להפוך את כל מכלול הרעלים המזיקים למוצרים אשר תוכלו להפיק מתוכם שימוש חוזר ותועלת רבה. ממכלול המכשירים האלקטרונים אותם הנכם ממחזרים, תוכלו להכין מוצרים שונים. דרך המחזור תוכלו לבלום מהרעלים לחלחל היישר אל האדמה ואל מי התהום, באופן זה לתמורה הזאת ערך עליון בשמירה אודות איכות הסביבה.

דרך המיחזור
בכל אביזר אלקטרוני מצויים מגוון חומרי גלם מהם הינו עשויי לרבות: פלסטיק, נחושת, סוללות, מעגל חשמלי וכדו'. בשלב הראשון של כל המחזור ממיינים כל מוצר עפ"י חומרי הגלם הנבדלים אשר ממנו הוא נעשה ובהתאם, ממחזרים כמעט כל סוג חומר גלם בנפרד. בשביל שלא נמצא עצמינו בעוד הרבה שנים מהיום, מסתובבים בין ערמות זבל אלקטרוני, נחוץ להירתם למחזור אלקטרוניקה, על אף שהתהליך כלל לא פשוט.

מדינתנו והקשר למיחזור אלקטרוניקה
ישראל להבדיל ממדינות שונות ברחבי תבל (ארהב והמערב), עדיין ממש לא מתקדמת מספיק בכל הקשור למחזור אלקטרוניקה, אולם אין ספק ש המודעות גדלה עם פרק הזמן. אמריקה ואירופה הבינו כבר לפני כמה שנים אחר הסיכון שעומד בהשלכת פסולת אלקטרונית במקום מחזורה ומשום כך אגודות מרובות בעניין מתמחות בתהליך ומציעות את אותו השירות הנצרך והחיוני הזה.

בארץ ישראל הינכם עלולים להשיג מגוון חברות בודדות אשר מעניקות את אותו השרות, על ידי זה שכל אגודה אחראית לתהליך המקצועי שכרוך במחזור. ע"פ מרבית החברות ייקחו צד ממשי בהבאת המכשירים האלקטרונים אותם אתם זורקים בדרך אל פח הזבל, הם ימחזרו את כמעט כל הפסולת לרבות מחזור הברזל ובמקרים מסוימים אף יקנו פסולת אלקטרוניקה ממפעלים, או עסקים בארץ ישראל.