איכות הסביבה

אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכהאוסמוזה הפוכה וסינון מים

אחת התכונות המאפיינות את הטבע היא תכונה של איזון: מים הנמצאים בשני כלים המחוברים ביניהם ובצד אחד יהיו מים הגבוהים יותר מן הצד השני, יזרמו מים מהצד הגבוה לצד הנמוך עד לנקודת שוויון (חוק כלים שלובים). כך גם לחץ אוויר, שישאף תמיד לנקודת שוויון בין שני אזורים בעלי לחץ שונה.

אוסמוזה היא תהליך של השוואה בכמויות חומר במים, כאשר לא החומר נע ממקום למקום אלא המים עצמם, זאת כיון שקיים מחסום שאיננו מאפשר לחומר עצמו לחדור. המים בצד שבו ריכוז החומר נמוך עוברים לצד שבו הריכוז גבוה. התהליך הזה נקרא אוסמוזה.

ואולם אם מפעילים לחץ מנוגד ללחץ הטבעי, יעברו מים דווקא מהאזור בעל הריכוז הגבוה לאזור בעל הריכוז הנמוך. תהליך זה נקרא אוסמוזה הפוכה, כיון שהמים נעים בכיוון ההפוך לזה שהיו נעים אליו אילולי הלחץ שהופעל עליהם.

אוסמוזה הפוכה היא אחד התהליכים הנפוצים לטיהור מים. מתקני טיהור מים ביתיים רבים משתמשים בתהליך אוסמוזה הפוכה בנוסף לתהליכים אחרים, לשם טיהור מים מחומרים שונים, כולל אבנית. במוסדות גדולים, כגון בתי מלון, בתי חולים ואחרים, עוברים המים תהליך של אוסמוזה הפוכה עוד לפני שהם מגיעים למקום עצמו, משמע שהם מגיעים לברזים כשהם כבר מסוננים.

היתרונות בתהליך סינון מים באמצעות אוסמוזה הפוכה הם ברורים: נזקי האבנית ממים בלתי מסוננים פוחתים במידה רבה ומונעים הוצאות שהיו יכולות להיגרם כתוצאה מנזקי אבנית או נזקיהם של חומרים אחרים, הן למכשירים כמו מכונות כביסה או מיחמים חשמליים והן לגופי חימום של דוודים גדולים. גם מי ששותה מים כאלה שותה למעשה מים מטוהרים.

שיטת אוסמוזה הפוכה היא השיטה הטובה וההדוקה ביותר לסינון ובאמצעותה ניתן לטהר אחוז גבוה מאד מהמים בהם אנו משתמשים. ישנם מתקני טיהור מים שיפעלו אך ורק בשיטה זו, וישנם מתקנים משולבים בשיטות אחרות לטיהור או הימנעות מאבנית. כך או כך, כל שאר השיטות הן רק נלוות. שיטת אוסמוזה הפוכה היא השיטה המובילה והבדוקה ביותר לטיהור מים, גם במתקני התפלה גדולים.